Online mediation is in opkomst

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Online mediation, in eigen taal, biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Naast de traditionele mediation is het nu ook mogelijk om op afstand een conflictsituatie tussen twee partijen te begeleiden (probleem op te lossen) of een (echt)scheidingsprocedure te begeleiden. Chantal Scherpenhuijzen en René Stijns, ScS Scheidingsspecialist en gecertificeerd online mediator, begeleiden binnen Setttlement Echtscheidingspraktijk deze mogelijkheid (service).

Mediation: wat en wanneer?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het conflict (uw probleem) probeert te komen. Kern is dat partijen zelf de oplossing voor hun conflict (probleem) zoeken. In dit proces worden zij begeleid door de mediator. Het proces wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, waarin alle afspraken worden vastgelegd en die juridisch bindend is. Mediation kan ingezet worden op (bij) veel verschillende gebieden (problemen), zoals: (echt)scheiding, arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke conflicten, en familieproblemen. Voorwaarde is dat partijen er samen uit willen komen.

Online mediation: wat en wanneer?

Online mediation is mediation zonder dat partijen fysiek met elkaar en de mediator in één ruimte zijn. Partijen beantwoorden via een computer, op een plek en een tijd die hen schikt, de vragen. Denk hierbij aan onderwerpen waarover partijen snel overeenstemming kunnen bereiken. Maar zeker ook over onderwerpen die veel gevoeliger liggen en waarover men het niet eens is. In theorie zijn er geen problemen die niet via online-mediation behandeld kunnen worden. In de praktijk blijkt dat steeds weer opnieuw zorgvuldig bekeken moet worden of online mediation geschikt is. Maar dat geldt ook voor de ‘gewone’ mediation.

Online mediation heeft grote voordelen als er sprake is van grote fysieke afstand tussen partijen en/of mediator. Dus ook als u in het buitenland woont is dit mogelijk. Maar ook als er grote machtsverschillen zijn, waardoor het voor één van de partijen moeilijk is om samen in één ruimte te zijn met de andere partij. Ook prijstechnisch is online mediation interessant. Zoals bij ieder mediationtraject, worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over wie waar verantwoordelijk voor is en wordt de aansprakelijkheid zorgvuldig besproken en afgedekt.

Online-mediation: hoe werkt het?

Het traject kan helemaal online plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld als één of beide partijen in het buitenland wonen. Of als de verhoudingen dusdanig zijn dat partijen niet meer aan een tafel kunnen zitten. Binnen Settlement wordt echter meestal gekozen voor een hybride variant. Dit betekent dat er naast online begeleiding ook daadwerkelijk een gesprek plaatsvindt. De mediation start met een kennismakingsgesprek waarbij beide partijen en de mediator aanwezig zijn. Hierin wordt uitgelegd hoe online mediation werkt en wat partijen van elkaar en de mediator kunnen verwachten. Daarna wordt de mediation verder online vervolgd, totdat er een eindresultaat bereikt is. Er kan dan afgesloten worden met een bijeenkomst waarbij beide partijen de vaststellingsovereenkomst tekenen.

Bij online mediation krijgen partijen ieder een eigen inlogcode. Hiermee loggen zij in op een beveiligde site. Daar vullen zij de door de mediator klaargezette vragenlijsten in. Alleen de mediator kan de antwoorden zien. Hij bepaalt wat de andere partij ook kan zien. De mediator kan aan de hand van de antwoorden zien over welke onderwerpen partijen het eens zijn en waarover nog gediscussieerd moet worden. Op deze manier worden de stappen in het proces gezet en komt men tot een eindresultaat.

Online (echt)scheidingsmediation: hoe werkt het?

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Onze online mediation biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Online mediation: werkt het?

Bekijk hier de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar online mediation:

http://www.juripax.com/NL/references.php

Online mediation: de voordelen

 • Afstand      is geen bezwaar: als u maar over internet beschikt;
 • Tijd      is geen bezwaar: u vult de vragenlijsten in wanneer het u uitkomt;
 • Snelheid:      u hoeft niet te wachten tot een volgende afspraak
 • Kosten:      online mediation kost minder tijd en is kost dus minder geld;
 • Ook      als u niet meer ‘on speaking terms’ bent;
 • Lange      houdbaarheid: u maakt uw eigen keuzes en afspraken
 • Behoud      persoonlijk karakter: ieder traject is maatwerk;
 • Persoonlijk      contact blijft mogelijk indien wenselijk of noodzakelijk.

Meer informatie?

 

Kijk voor meer informatie over Settlement Echtscheidingspraktijk op www.settlement.nl.

Wij kunnen u in een vrijblijvend en persoonlijk gesprek meer tekst en uitleg te geven en te bekijken of online mediation in uw geval tot de mogelijkheden behoort. Dit kan ook via een telefonisch overleg of via Skype. Uiteraard is dit gesprek gratis.

 

Vol verwachting klopt mijn hart!

Daar zit je dan in je nieuwe huis in je nieuwe woonland, vol verwachting klopt mijn  hart……, te wachten tot je echt gelukkig wordt, want als ik geëmigreerd ben dan zal alles beter worden, beter gaan, beter lopen; onze relatie, het contact met de kinderen, ons leven (we zijn tenslotte op elkaar aangewezen), ik ga voortaan …. Enz.. Kortom ALLES zal verbeteren door de emigratie.

 Dat klinkt allemaal heel mooi en dat is het ook. Veel mensen vergeten echter dat als ze gaan emigreren ze naast de verhuisdozen met inboedel, er ook een verhuisdoos meegaat waarin ze zichzelf, hun persoonlijkheid meenemen. Terwijl er over de materiële zaken zorgvuldig wordt nagedacht of het echt wel mee moet, de persoonlijkheidsdoos wordt vaak achterloos ingepakt en meegenomen. Naast de persoonsgebonden kwaliteiten, competenties en positieve eigenschappen, bevat deze doos ook je (on)hebbelijkheden, je eigen(n)aardigheden en niet te vergeten de in de loop der jaren ingesleten ‘patronen.

Klaagde men in Nederland dat het te nat of te koud was, in het nieuwe land klaagt men dat het te droog of te warm is. Als je in Nederland niet makkelijk contacten legde, zal dat in het buitenland waarschijnlijk niet anders zijn. Je overvolle agenda zal misschien de eerste tijd wat meer lege plekken vertonen, maar na verloop van tijd, zal er weinig verschil meer te zien zijn met je Nederlandse agenda. Misschien zijn het nu geen zakelijke afspraken meer, een agenda kan ook gevuld zijn met uitjes, feestjes, bezoeken enz..  en veel ‘feestjes’ kunnen op den duur ook beklemmend gaan werken. Wat eerst geweldig leek, de rust en de stilte, het andere tempo, de temperatuur, de andere manier van leven, kan voor onrust gaan zorgen. De schilderdoos staat nog steeds onaangeroerd in de kast, ondanks dat je eindelijk iets creatiefs wilde gaan doen en je hebt je ook nog steeds niet opgegeven voor die flamingocursus.

Al je wensen, verlangens en voornemens, nu ga ik het echt anders doen, zijn weggesmolten als sneeuw voor de zon. Na verloop van tijd kun je mogelijk constateren dat je leven na emigratie niet eens zo heel veel veranderd is, behalve dan dat je op een andere plek woont, je je wat aangepast hebt aan de nieuwe cultuur en de verwachtingen die je had (helemaal) niet zijn uitgekomen.

Dit heeft alles te maken met die ene verhuisdoos die achteloos ingepakt en weer uitgepakt is, die doos waarop geschreven stond PERSOONLIJKHEID.

Als je echt het roer om wilt gooien, op een andere manier in het leven wilt gaan staan, en je betekenis en/of zin wilt geven aan je emigratie, dan is het noodzakelijk om ook deze verhuisdoos zorgvuldig uit te pakken (het liefst al bij het inpakken) en keuzes te maken m.b.t. wat je nog wel wilt ‘gebruiken’, waar je nog blij mee bent en wat wilt uitbouwen enz.. Ga voor jezelf na wat je wilt veranderen in je leven en je levensstijl, stel je doel vast, wat wil ik bereiken, en stel jezelf 4 onderstaande vragen:

 •   Wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken?
 •   Welke mogelijkheden heb ik nu al om dat na te streven?
 •   Hoe zou ik weten dat ik mijn doel bereikt heb?
 •   Wat verwacht ik dat er ten positieve gaat veranderen in mijn leven, wanneer ik mijn doel hebt bereikt?

 

Mogelijk dat je antwoorden een begin kunnen zijn om de door jouw gewenste veranderingen in je leven na emigratie in gang te zetten.

Mocht je dit niet alleen lukken, dan is het altijd mogelijk om samen met een coach te kijken naar hoe jouw wensen en verlangens vertaalt kunnen worden in concreet gedrag, zodat je op den duur kunt zeggen: “ik ben gelukkig(er) geworden na mijn emigratie”.

Judith Straver Coach en Trainer van Buro ekSTRAVERt juni 2011