DigiD’s voor Nederlanders in het buitenland

Nieuwsbericht | 22-05-2013 rijksoverheid

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen. Wie zich meldt met een geldig Nederlands reisdocument en een burgerservicenummer kan ter plekke een DigiD regelen. De aanvrager krijgt een activeringscode aan de balie en een toegangscode per sms.

Er zijn nu balies in Echt-Susteren, Enschede en Maastricht en vanaf 27 mei in Den Haag. Later dit jaar kan het ook bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Antwerpen en op Schiphol.

De meeste Nederlanders in het buitenland kunnen nu nog geen DigiD via internet aanvragen omdat hun woonadres in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat. Alleen klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het buitenland die AOW-pensioen ontvangen, kunnen via de SVB digitaal een DigiD aanvragen.

Steeds meer overheidsdiensten zijn via een e-loket op internet bereikbaar. Met DigiD zijn gegevens dan op een veilige manier online te raadplegen en te beheren; juist vanuit het buitenland is dat handig.

Nederlanders die vóór 1 november 1995 naar het buitenland zijn vertrokken en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Zij kunnen niet aan de proef meedoen.

Als de proef een succes is, wordt de dienst in de toekomst bij meer gemeenten en bij Nederlandse ambassades in het buitenland aangeboden. Dit wordt in de loop van 2014 bekend.

Online mediation is in opkomst

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Online mediation, in eigen taal, biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Naast de traditionele mediation is het nu ook mogelijk om op afstand een conflictsituatie tussen twee partijen te begeleiden (probleem op te lossen) of een (echt)scheidingsprocedure te begeleiden. Chantal Scherpenhuijzen en René Stijns, ScS Scheidingsspecialist en gecertificeerd online mediator, begeleiden binnen Setttlement Echtscheidingspraktijk deze mogelijkheid (service).

Mediation: wat en wanneer?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het conflict (uw probleem) probeert te komen. Kern is dat partijen zelf de oplossing voor hun conflict (probleem) zoeken. In dit proces worden zij begeleid door de mediator. Het proces wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, waarin alle afspraken worden vastgelegd en die juridisch bindend is. Mediation kan ingezet worden op (bij) veel verschillende gebieden (problemen), zoals: (echt)scheiding, arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke conflicten, en familieproblemen. Voorwaarde is dat partijen er samen uit willen komen.

Online mediation: wat en wanneer?

Online mediation is mediation zonder dat partijen fysiek met elkaar en de mediator in één ruimte zijn. Partijen beantwoorden via een computer, op een plek en een tijd die hen schikt, de vragen. Denk hierbij aan onderwerpen waarover partijen snel overeenstemming kunnen bereiken. Maar zeker ook over onderwerpen die veel gevoeliger liggen en waarover men het niet eens is. In theorie zijn er geen problemen die niet via online-mediation behandeld kunnen worden. In de praktijk blijkt dat steeds weer opnieuw zorgvuldig bekeken moet worden of online mediation geschikt is. Maar dat geldt ook voor de ‘gewone’ mediation.

Online mediation heeft grote voordelen als er sprake is van grote fysieke afstand tussen partijen en/of mediator. Dus ook als u in het buitenland woont is dit mogelijk. Maar ook als er grote machtsverschillen zijn, waardoor het voor één van de partijen moeilijk is om samen in één ruimte te zijn met de andere partij. Ook prijstechnisch is online mediation interessant. Zoals bij ieder mediationtraject, worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over wie waar verantwoordelijk voor is en wordt de aansprakelijkheid zorgvuldig besproken en afgedekt.

Online-mediation: hoe werkt het?

Het traject kan helemaal online plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld als één of beide partijen in het buitenland wonen. Of als de verhoudingen dusdanig zijn dat partijen niet meer aan een tafel kunnen zitten. Binnen Settlement wordt echter meestal gekozen voor een hybride variant. Dit betekent dat er naast online begeleiding ook daadwerkelijk een gesprek plaatsvindt. De mediation start met een kennismakingsgesprek waarbij beide partijen en de mediator aanwezig zijn. Hierin wordt uitgelegd hoe online mediation werkt en wat partijen van elkaar en de mediator kunnen verwachten. Daarna wordt de mediation verder online vervolgd, totdat er een eindresultaat bereikt is. Er kan dan afgesloten worden met een bijeenkomst waarbij beide partijen de vaststellingsovereenkomst tekenen.

Bij online mediation krijgen partijen ieder een eigen inlogcode. Hiermee loggen zij in op een beveiligde site. Daar vullen zij de door de mediator klaargezette vragenlijsten in. Alleen de mediator kan de antwoorden zien. Hij bepaalt wat de andere partij ook kan zien. De mediator kan aan de hand van de antwoorden zien over welke onderwerpen partijen het eens zijn en waarover nog gediscussieerd moet worden. Op deze manier worden de stappen in het proces gezet en komt men tot een eindresultaat.

Online (echt)scheidingsmediation: hoe werkt het?

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Onze online mediation biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Online mediation: werkt het?

Bekijk hier de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar online mediation:

http://www.juripax.com/NL/references.php

Online mediation: de voordelen

  • Afstand      is geen bezwaar: als u maar over internet beschikt;
  • Tijd      is geen bezwaar: u vult de vragenlijsten in wanneer het u uitkomt;
  • Snelheid:      u hoeft niet te wachten tot een volgende afspraak
  • Kosten:      online mediation kost minder tijd en is kost dus minder geld;
  • Ook      als u niet meer ‘on speaking terms’ bent;
  • Lange      houdbaarheid: u maakt uw eigen keuzes en afspraken
  • Behoud      persoonlijk karakter: ieder traject is maatwerk;
  • Persoonlijk      contact blijft mogelijk indien wenselijk of noodzakelijk.

Meer informatie?

 

Kijk voor meer informatie over Settlement Echtscheidingspraktijk op www.settlement.nl.

Wij kunnen u in een vrijblijvend en persoonlijk gesprek meer tekst en uitleg te geven en te bekijken of online mediation in uw geval tot de mogelijkheden behoort. Dit kan ook via een telefonisch overleg of via Skype. Uiteraard is dit gesprek gratis.