DigiD’s voor Nederlanders in het buitenland

Nieuwsbericht | 22-05-2013 rijksoverheid

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen. Wie zich meldt met een geldig Nederlands reisdocument en een burgerservicenummer kan ter plekke een DigiD regelen. De aanvrager krijgt een activeringscode aan de balie en een toegangscode per sms.

Er zijn nu balies in Echt-Susteren, Enschede en Maastricht en vanaf 27 mei in Den Haag. Later dit jaar kan het ook bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Antwerpen en op Schiphol.

De meeste Nederlanders in het buitenland kunnen nu nog geen DigiD via internet aanvragen omdat hun woonadres in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat. Alleen klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het buitenland die AOW-pensioen ontvangen, kunnen via de SVB digitaal een DigiD aanvragen.

Steeds meer overheidsdiensten zijn via een e-loket op internet bereikbaar. Met DigiD zijn gegevens dan op een veilige manier online te raadplegen en te beheren; juist vanuit het buitenland is dat handig.

Nederlanders die vóór 1 november 1995 naar het buitenland zijn vertrokken en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Zij kunnen niet aan de proef meedoen.

Als de proef een succes is, wordt de dienst in de toekomst bij meer gemeenten en bij Nederlandse ambassades in het buitenland aangeboden. Dit wordt in de loop van 2014 bekend.