Online mediation is in opkomst

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Online mediation, in eigen taal, biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Naast de traditionele mediation is het nu ook mogelijk om op afstand een conflictsituatie tussen twee partijen te begeleiden (probleem op te lossen) of een (echt)scheidingsprocedure te begeleiden. Chantal Scherpenhuijzen en René Stijns, ScS Scheidingsspecialist en gecertificeerd online mediator, begeleiden binnen Setttlement Echtscheidingspraktijk deze mogelijkheid (service).

Mediation: wat en wanneer?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het conflict (uw probleem) probeert te komen. Kern is dat partijen zelf de oplossing voor hun conflict (probleem) zoeken. In dit proces worden zij begeleid door de mediator. Het proces wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, waarin alle afspraken worden vastgelegd en die juridisch bindend is. Mediation kan ingezet worden op (bij) veel verschillende gebieden (problemen), zoals: (echt)scheiding, arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke conflicten, en familieproblemen. Voorwaarde is dat partijen er samen uit willen komen.

Online mediation: wat en wanneer?

Online mediation is mediation zonder dat partijen fysiek met elkaar en de mediator in één ruimte zijn. Partijen beantwoorden via een computer, op een plek en een tijd die hen schikt, de vragen. Denk hierbij aan onderwerpen waarover partijen snel overeenstemming kunnen bereiken. Maar zeker ook over onderwerpen die veel gevoeliger liggen en waarover men het niet eens is. In theorie zijn er geen problemen die niet via online-mediation behandeld kunnen worden. In de praktijk blijkt dat steeds weer opnieuw zorgvuldig bekeken moet worden of online mediation geschikt is. Maar dat geldt ook voor de ‘gewone’ mediation.

Online mediation heeft grote voordelen als er sprake is van grote fysieke afstand tussen partijen en/of mediator. Dus ook als u in het buitenland woont is dit mogelijk. Maar ook als er grote machtsverschillen zijn, waardoor het voor één van de partijen moeilijk is om samen in één ruimte te zijn met de andere partij. Ook prijstechnisch is online mediation interessant. Zoals bij ieder mediationtraject, worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over wie waar verantwoordelijk voor is en wordt de aansprakelijkheid zorgvuldig besproken en afgedekt.

Online-mediation: hoe werkt het?

Het traject kan helemaal online plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld als één of beide partijen in het buitenland wonen. Of als de verhoudingen dusdanig zijn dat partijen niet meer aan een tafel kunnen zitten. Binnen Settlement wordt echter meestal gekozen voor een hybride variant. Dit betekent dat er naast online begeleiding ook daadwerkelijk een gesprek plaatsvindt. De mediation start met een kennismakingsgesprek waarbij beide partijen en de mediator aanwezig zijn. Hierin wordt uitgelegd hoe online mediation werkt en wat partijen van elkaar en de mediator kunnen verwachten. Daarna wordt de mediation verder online vervolgd, totdat er een eindresultaat bereikt is. Er kan dan afgesloten worden met een bijeenkomst waarbij beide partijen de vaststellingsovereenkomst tekenen.

Bij online mediation krijgen partijen ieder een eigen inlogcode. Hiermee loggen zij in op een beveiligde site. Daar vullen zij de door de mediator klaargezette vragenlijsten in. Alleen de mediator kan de antwoorden zien. Hij bepaalt wat de andere partij ook kan zien. De mediator kan aan de hand van de antwoorden zien over welke onderwerpen partijen het eens zijn en waarover nog gediscussieerd moet worden. Op deze manier worden de stappen in het proces gezet en komt men tot een eindresultaat.

Online (echt)scheidingsmediation: hoe werkt het?

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Onze online mediation biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Online mediation: werkt het?

Bekijk hier de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar online mediation:

http://www.juripax.com/NL/references.php

Online mediation: de voordelen

  • Afstand      is geen bezwaar: als u maar over internet beschikt;
  • Tijd      is geen bezwaar: u vult de vragenlijsten in wanneer het u uitkomt;
  • Snelheid:      u hoeft niet te wachten tot een volgende afspraak
  • Kosten:      online mediation kost minder tijd en is kost dus minder geld;
  • Ook      als u niet meer ‘on speaking terms’ bent;
  • Lange      houdbaarheid: u maakt uw eigen keuzes en afspraken
  • Behoud      persoonlijk karakter: ieder traject is maatwerk;
  • Persoonlijk      contact blijft mogelijk indien wenselijk of noodzakelijk.

Meer informatie?

 

Kijk voor meer informatie over Settlement Echtscheidingspraktijk op www.settlement.nl.

Wij kunnen u in een vrijblijvend en persoonlijk gesprek meer tekst en uitleg te geven en te bekijken of online mediation in uw geval tot de mogelijkheden behoort. Dit kan ook via een telefonisch overleg of via Skype. Uiteraard is dit gesprek gratis.

 

Nederlandse nationaliteit terug in het buitenland

Bron: www.rnw.nl

 

 

 

Let op: op 1 april 2013 bestaat de huidige Rijkswet op het Nederlanderschap tien jaar.

Bent u oud-Nederlander, woont u in het buitenland en wilt u graag uw Nederlandse nationaliteit terug? Dan moet u snel zijn. Dit kan nog tot uiterlijk 1 april 2013. Het is bovendien alleen mogelijk voor mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verloren doordat zij vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen. U bent bijvoorbeeld genaturaliseerd tot Canadees of Amerikaan – omdat u woonachtig bent in Noord-Amerika en omdat uw partner die nationaliteit heeft, of omdat dit belangrijk was voor uw werk. Dan kunt u in aanmerking komen voor het herkrijgen van het Nederlanderschap. Wel moet u dan tenminste ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

– U bent in het land van die andere nationaliteit geboren en woonde daar toen u die nationaliteit aannam. – U hebt vóórdat u meerderjarig werd een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar in het land van die andere nationaliteit gewoond. – U was toen u die andere nationaliteit verkreeg gehuwd met een persoon van die nationaliteit.

Voldoet u aan één van deze voorwaarden dan kunt u bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat een optieverzoek indienen om het Nederlanderschap terug te krijgen. De kosten hiervan bedragen 170 euro. Binnen dertien weken dient u antwoord te krijgen. Als uw verzoek wordt ingewilligd dan hebt u de Nederlandse nationaliteit terug en kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Wat is meerderjarig? Tot 1 januari 1985 werd iemand meerderjarig als hij of zij 21 jaar werd. Vanaf 1 januari 1985 was u met 18 jaar al meerderjarig. Dit geldt ook in het Nederlandse nationaliteitsrecht. Dit is van belang omdat het kan betekenen dat u in het buitenland toch het Nederlanderschap zou kunnen herkrijgen, ook al liepen de vijf jaren vol nadat u achttien bent geworden. Ik geef hiervan een voorbeeld:

Stel: u bent in 1940 geboren en u bent op uw veertiende met uw ouders geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Dat is in het jaar 1954. Als u 23 jaar bent, naturaliseert u tot Zuid-Afrikaan, het is dan 1963. U verliest op dat moment automatisch uw Nederlandse nationaliteit omdat u vrijwillig Zuid-Afrikaan bent geworden. U bent nu oud-Nederlander. In 1963 lag de meerderjarigheidsgrens nog op 21 jaar. Om te kijken of u voor het Nederlanderschap in aanmerking komt dient u dan ook te berekenen of u voordat u 21 jaar werd (en niet voordat je 18 werd!) meer dan vijf jaar onafgebroken in Zuid-Afrika hebt gewoond. Dat is in bovenstaand voorbeeld het geval. Goed nieuws dus: u kunt in het buitenland proberen om de Nederlandse nationaliteit en dus een Nederlands paspoort terug te krijgen. Wees wel snel! Deze mogelijkheid verdwijnt na 31 maart 2013.

Verlies na tien jaar verblijf in het buitenland 1 april 2013 is de eerste dag dat Nederlanders automatisch hun Nederlandse nationaliteit verliezen op grond van de tienjarige verliestermijn. Deze verliestermijn houdt in dat u de Nederlandse nationaliteit verliest als u nog een andere nationaliteit hebt én als u na uw achttiende meer dan tien jaar onafgebroken buiten de Europese Unie hebt gewoond. Ik zal een voorbeeld geven:

Stel: u bent in 1979 uit een Nederlandse vader en een Australische moeder in Australië geboren. Bij geboorte kreeg u automatisch de Nederlandse en de Australische nationaliteit. In 1997 werd u 18 jaar en dus meerderjarig. De toen geldende Nederlandse nationaliteitswetgeving stelde dat u uw Nederlandse nationaliteit verloor als u na uw 18e tenminste tien jaar buiten Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba woonde in het land waar u was geboren en waarvan u ook de nationaliteit had.

Dit betekent dat u in 2007 automatisch uw Nederlandse nationaliteit zou verliezen. Maar, op 1 april 2003 werd er een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap van kracht. Daarin staat dat de Nederlandse nationaliteit verloren gaat als u een tweede nationaliteit hebt en tijdens uw meerderjarigheid tenminste tien jaar onafgebroken in het bezit van beide nationaliteiten buiten Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, én buiten de Europese Unie woont. Deze verliesgrond gaat in per 1 april 2003. Dit betekent vervolgens dat u op 1 april 2013 het Nederlanderschap zult verliezen. Ik betwijfel ten zeerste of dat reden is voor een feestje.

Laat paspoort niet verlopen U kunt er wel voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit niet verliest, ook al woon je in het buitenland en heb je drie of vier nationaliteiten. Dat kan eenvoudig door ervoor te zorgen dat u altijd een geldig Nederlands paspoort hebt. Laat uw paspoort dus niet verlopen maar zorg ervoor dat u het elke vijf jaar op tijd verlengt. Dan kan tien jaar verblijf in het buitenland geen reden zijn voor verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Herkent u zich in een van de bovenstaande voorbeelden? Om te voorkomen dat u op 1 april 2013 uw Nederlandse nationaliteit verliest doet u er goed aan om voor die datum een Nederlands paspoort of een ‘Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap’ aan te vragen. Je kunt dit doen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat.

Voor vragen, advies of juridische begeleiding kunt u contact opnemen met Hermie de Voer – expat- expert – www.rnw.nl

 

Terug in Nederland met verblijfsvergunning

Ik verliet Nederland in September 2002 met man en kind om een nieuw bestaan op te bouwen in Nieuw Zeeland en een beetje wiebelig huwelijk weer wat avontuur te geven. We hebben het de eerste paar jaren hardstikke leuk samen gehad, maar wel uit elkaar gegaan na een tijd als hele goede vrienden. Besloten om te blijven daarna, want ik had het erg naar mijn zin. Een leuke baan en vrienden en vriendinnen. Na vorig jaar weer, voor een maand, met mijn zoon terug te zijn geweest in Nederland heb ik toch besloten om weer terug te keren. Mijn uders worden een jaartje ouder, 75 en 73 jaa , enmijn  moeders gezondheidgaat achteruit. Ik vond het toch wel weer gezellig die Hollandse kneuterigheid.  Ook was het fijn om weer contact te hebben met vrienden, vriendinnen en familie hier.

Dus ben ik sinds eind januari weer terug in Nederland. Best wel moeilijk, want er is wel veel veranderd in 9 en half jaar. Ik mis mijn zoon (21 jaar) die nog een laatste studiejaar heeft te doen in NZ, mijn vrienden en het mooie landschap. Ik heb een heel mooie tijd gehad, ook moeilijke perioden, maar die heb je hier ook. Overal moet je werken, wonen en belasting betalen, het is maar waar je het het beste thuis voelt. (Home is where the heart is) Voor mij is dat in beide landen.Het was dus geen “failure”.Het was een unieke ervaring, die ik niet gemist zou willen hebben.
Tip voor iedere Nederlander in het buitenland: Hou je papierwerk in de gaten.! Lees op de site van de rijksoverheid wat je plichten zijn en hoe je de Nederlandse nationaliteit kunt behouden.

Ik ben nu een “vreemdeling” in mijn eigen land. Ik heb een verblijfsvergunning moeten aanvragen omdat ik mijn Nederlanderschap verloren ben.  Ik was niet op de hoogte dat ik door het verkrijgen van de Nieuw Zeelandse Nationaliteit mij Nederlandse Nationaliteit was verloren.   Ik kwam hier met een schok achter toen ik mijn Nederlandse paspoort wou verlengen in december in Christchurch, NZ. Werd me doodleuk ge-emailed, helaas U bent geen Nederlander meer, want U hebt het Nieuw Zeelanderschap aanvaard in December 2009.

Tickets terug naar Nederlands waren al geboekt dus dat kwam hard aan! Mijn eerste gevoel was: “Mijn eigen land wil me niet meer, stik er dan maar in”. Maar ja, mijn  ouders waren dolblij dat ik terug zou komen, ik had mijn baan en huis daar al opgezegd dus ik ben wel gegaan. We gaan er nu maar het beste van maken! De regie in eigen hand houden en niet door de bureaucratie van de wijs laten brengen. Een kostbare grap is het wel want de legekosten voor een verblijfsvergunning regulier zonder mvv/ wedertoelating bedragen 950,00.
Ik hoop dat mijn verhaal anderen helpt en dat anderen hun ervaring ook willen delen.

Nederlandse Nationaliteit herkrijgen

Momenteel krijgen we via het contact formulier steeds meer vragen van Nederlanders die na lang verblijf in het buitenland de Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. Vaak onbedoeld of door onwetendheid. De website van de Rijksovereid geeft duidelijk informatie en publicaties maar er zijn weinig mensen die op die site terecht komen. Onlangs bereikte mij voor de 3e maal in zeer korte tijd de vraag; “hoe kan ik mijn Nederlandse nationaliteit weer terugkrijgen?” Verwijzen naar de publicatie op de Rijksoverheid site heeft voor deze mensen uitkomst geboden vandaar dat ik heb besloten de tekst van de publicatie hier te delen.

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug?

Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-Nederlanders

Checklist 1: Komt u in aanmerking?

Checklist 2: Welke documenten moet u meenemen?

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Deze publicatie is bedoeld voor alle oud-Nederlanders: dit wil zeggen mensen die ooit de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, maar deze zijn kwijtgeraakt. In deze publicatie vindt u:

• welke procedures er mogelijk zijn om weer Nederlander te worden;

• aan welke voorwaarden u moet voldoen om Nederlander te worden;

• welke documenten daarvoor nodig zijn;

• hoe de procedure werkt.

U kunt als oud-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:

1. Door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij u een verklaring aflegt dat u weer Nederlander wilt worden.

Deze mogelijkheid geldt in elk geval voor oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging.

2. Door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. Deze procedure staat voor alle oud-Nederlanders open.

U vindt ook een handige checklist achterin deze publicatie.

Waar kunt u terecht?

Als u opnieuw Nederlander wilt worden, kunt u terecht bij de volgende instanties:

1. In het Europese deel van Nederland (hierna: Nederland):

bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u bent

ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie (Gba);

2. In het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land (of ressort) waar u woont;

3. In de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst op Bonaire, Sint Eustatius of Saba (hierna: IND-unit

Caribisch Nederland).

4. In Aruba: bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba;

5. In Curaçao: bij het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao;

6. In Sint Maarten: bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

De medewerkers van deze autoriteiten bekijken samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie

voldoet. Zij helpen u ook bij het afleggen van de optieverklaring of het indienen van het verzoek om naturalisatie.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor optie, bevestigt respectievelijk de burgemeester, het hoofd van de diplomatieke

of consulaire post, Onze Minister of de Gouverneur van Aruba, van Curacao of van Sint Maarten de optieverklaring.

Als u een naturalisatieverzoek indient, stelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, of het Kabinet van de Gouverneur een advies op voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en stuurt dat naar de IND. Houdt u er wel rekening mee dat de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur u niet met 100% zekerheid kan vertellen of u weer Nederlander kan worden.

De IND in Nederland beoordeelt uw verzoek om naturalisatie tot Nederlander, indien nodig door extra onderzoek.

De IND bepaalt of u wordt voorgedragen voor verlening van het Nederlanderschap. De beslissing van de IND kan hierdoor

afwijken van het advies dat de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch

Nederland of het Kabinet van de Gouverneur heeft gegeven.

Voorwaarden

Het eerste wat u moet doen, is nagaan of u aan de voorwaarden voldoet die in hoofdstuk 4 zijn opgenomen. Daar vindt

u de voorwaarden voor optie en voor naturalisatie. Lees ook hoofdstuk 3 om na te gaan of u wellicht behoort tot een groep die de Nederlandse nationaliteit niet is kwijtgeraakt.

 Documenten

Als u weer Nederlander wilt worden, vraagt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur u om een aantal documenten. U moet in elk geval aantonen dat u vroeger de Nederlandse nationaliteit heeft gehad. Hiervoor is een oud Nederlands paspoort of een verklaring van Nederlanderschap nodig. Daarnaast worden ook andere documenten gevraagd, zoals een paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte.

Beoordeling

Bij de optieprocedure behandelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat, de IND-unit Caribisch Nederland of het Kabinet van de Gouverneur het verzoek. Vervolgens beslist respectievelijk de burgermeester, het hoofd van de diplomatieke of consulaire post, Onze Minister of de Gouverneur of u het Nederlanderschap herkrijgt.

In het geval van naturalisatie stelt de gemeente, de Nederlandse ambassade of het consulaat of het Kabinet van de Gouverneur een dossier samen en stuurt dit met een advies naar de IND. De IND beoordeelt uw verzoek om naturalisatie.

Als uw verzoek wordt ingewilligd, wordt een voorstel voor verlening van het Nederlanderschap ter ondertekening aan Hare Majesteit de Koningin voorgelegd. Hare Majesteit de Koningin verleent uiteindelijk het Nederlanderschap. Als uw verzoek wordt ingewilligd, nodigt de burgemeester, het hoofd van de diplomatieke of post, de Gezaghebber of de Gouverneur u uit voor een naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie wordt aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit en uw verbondenheid met de Nederlandse samenleving. U bent verplicht naar de naturalisatieceremonie te gaan en daar de verklaring van verbondenheid af te leggen. U wordt pas Nederlander als u de naturalisatieceremonie bijwoont, de verklaring van verbondenheid aflegt en de bekendmaking in ontvangst neemt.

Als u niet aan de voorwaarden voor optie of naturalisatie voldoet en uw optieverklaring wordt geweigerd of uw verzoek om naturalisatie wordt afgewezen, ontvangt u een brief waarin is aangegeven waarom u niet in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U kunt bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. Hoe dat gaat, leest u in de brief.

2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort

kosten  –Zowel aan de optie-als de naturalisatieprocedure zijn kosten verbonden. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk dan op www.ind.nl of bel 0900 1234561 (0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit Nederland niet bereikbaar). U krijgt het geld niet terug als uw optieverklaring wordt geweigerd of uw verzoek om naturalisatie tot Nederlander wordt afgewezen of als u later uw verzoek intrekt.

Duur- Wilt u gebruikmaken van de optieprocedure? Reken dan op een termijn van (ongeveer) 3 maanden nadat uw  optieverklaring in ontvangst is genomen. De naturalisatieprocedure neemt (ongeveer) 1 jaar in beslag.

Afstand doen van uw huidige nationaliteit(en) –Als u door naturalisatie Nederlander wordt of door optie op grond van artikel 6, lid 1 onder e, RWN, moet u nadat u Nederlander bent geworden (in beginsel) afstand doen van uw huidige nationaliteit(en). U moet een bewijs laten zien waaruit blijkt dat u afstand heeft gedaan van uw huidige nationaliteit(en). Er zijn uitzonderingen, die staan beschreven in hoofdstuk 6 van deze publicatie.

Let op! Als blijkt dat u fraude hebt gepleegd bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, kan het Nederlanderschap worden ingetrokken. Dat kan zelfs tot 12 jaar nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen, ook als dat betekent dat u hierdoor staatloos wordt. U kunt het Nederlanderschap automatisch verliezen als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt, maar ook als u vrijwillig in vreemde krijgsdienst treedt van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen Nederland of tegen een bondgenootschap waarbij Nederland partij is. Het Nederlanderschap kan ook worden ingetrokken als u onherroepelijk bent veroordeeld wegens misdrijven gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk, oorlogsmisdrijven, genocide of misdrijven gericht tegen de menselijkheid. In die gevallen kunt u de Nederlandse nationaliteit in beginsel niet herkrijgen.

De rest van de publicatie is op te vragen middels deze link voor een goede uitleg wat er van u verwacht wordt en wat de taak van gemeente en IND is in dit proces.

http://www.ind.nl/Brochures_en_Formulieren/index.aspx

 

 

Januari 2012 | Publicatie-nr. 5074