Online mediation is in opkomst

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Online mediation, in eigen taal, biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Naast de traditionele mediation is het nu ook mogelijk om op afstand een conflictsituatie tussen twee partijen te begeleiden (probleem op te lossen) of een (echt)scheidingsprocedure te begeleiden. Chantal Scherpenhuijzen en René Stijns, ScS Scheidingsspecialist en gecertificeerd online mediator, begeleiden binnen Setttlement Echtscheidingspraktijk deze mogelijkheid (service).

Mediation: wat en wanneer?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het conflict (uw probleem) probeert te komen. Kern is dat partijen zelf de oplossing voor hun conflict (probleem) zoeken. In dit proces worden zij begeleid door de mediator. Het proces wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, waarin alle afspraken worden vastgelegd en die juridisch bindend is. Mediation kan ingezet worden op (bij) veel verschillende gebieden (problemen), zoals: (echt)scheiding, arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke conflicten, en familieproblemen. Voorwaarde is dat partijen er samen uit willen komen.

Online mediation: wat en wanneer?

Online mediation is mediation zonder dat partijen fysiek met elkaar en de mediator in één ruimte zijn. Partijen beantwoorden via een computer, op een plek en een tijd die hen schikt, de vragen. Denk hierbij aan onderwerpen waarover partijen snel overeenstemming kunnen bereiken. Maar zeker ook over onderwerpen die veel gevoeliger liggen en waarover men het niet eens is. In theorie zijn er geen problemen die niet via online-mediation behandeld kunnen worden. In de praktijk blijkt dat steeds weer opnieuw zorgvuldig bekeken moet worden of online mediation geschikt is. Maar dat geldt ook voor de ‘gewone’ mediation.

Online mediation heeft grote voordelen als er sprake is van grote fysieke afstand tussen partijen en/of mediator. Dus ook als u in het buitenland woont is dit mogelijk. Maar ook als er grote machtsverschillen zijn, waardoor het voor één van de partijen moeilijk is om samen in één ruimte te zijn met de andere partij. Ook prijstechnisch is online mediation interessant. Zoals bij ieder mediationtraject, worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt over wie waar verantwoordelijk voor is en wordt de aansprakelijkheid zorgvuldig besproken en afgedekt.

Online-mediation: hoe werkt het?

Het traject kan helemaal online plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld als één of beide partijen in het buitenland wonen. Of als de verhoudingen dusdanig zijn dat partijen niet meer aan een tafel kunnen zitten. Binnen Settlement wordt echter meestal gekozen voor een hybride variant. Dit betekent dat er naast online begeleiding ook daadwerkelijk een gesprek plaatsvindt. De mediation start met een kennismakingsgesprek waarbij beide partijen en de mediator aanwezig zijn. Hierin wordt uitgelegd hoe online mediation werkt en wat partijen van elkaar en de mediator kunnen verwachten. Daarna wordt de mediation verder online vervolgd, totdat er een eindresultaat bereikt is. Er kan dan afgesloten worden met een bijeenkomst waarbij beide partijen de vaststellingsovereenkomst tekenen.

Bij online mediation krijgen partijen ieder een eigen inlogcode. Hiermee loggen zij in op een beveiligde site. Daar vullen zij de door de mediator klaargezette vragenlijsten in. Alleen de mediator kan de antwoorden zien. Hij bepaalt wat de andere partij ook kan zien. De mediator kan aan de hand van de antwoorden zien over welke onderwerpen partijen het eens zijn en waarover nog gediscussieerd moet worden. Op deze manier worden de stappen in het proces gezet en komt men tot een eindresultaat.

Online (echt)scheidingsmediation: hoe werkt het?

Als u in Nederland getrouwd bent, kunt u, ook als u in het buitenland woont, in Nederland scheiden. Onze online mediation biedt dan grote voordelen. Het proces loopt in grote lijnen gelijk aan een traditioneel scheidingsproces. Samen met een ScS Scheidingsspecialist wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Hierbij komen in ieder geval aan de orde: de financiën, de alimentatie, het huis, de hypotheek, de pensioenen, de schulden en bezittingen. Zijn er kinderen, dan wordt daar uiteraard veel aandacht aan besteedt. Zij mogen, waar mogelijk, niet de dupe worden van de scheiding. Ook erfenissen, schenkingen en een eigen bedrijf kunnen in het traject worden meegenomen.

Online mediation: werkt het?

Bekijk hier de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar online mediation:

http://www.juripax.com/NL/references.php

Online mediation: de voordelen

 • Afstand      is geen bezwaar: als u maar over internet beschikt;
 • Tijd      is geen bezwaar: u vult de vragenlijsten in wanneer het u uitkomt;
 • Snelheid:      u hoeft niet te wachten tot een volgende afspraak
 • Kosten:      online mediation kost minder tijd en is kost dus minder geld;
 • Ook      als u niet meer ‘on speaking terms’ bent;
 • Lange      houdbaarheid: u maakt uw eigen keuzes en afspraken
 • Behoud      persoonlijk karakter: ieder traject is maatwerk;
 • Persoonlijk      contact blijft mogelijk indien wenselijk of noodzakelijk.

Meer informatie?

 

Kijk voor meer informatie over Settlement Echtscheidingspraktijk op www.settlement.nl.

Wij kunnen u in een vrijblijvend en persoonlijk gesprek meer tekst en uitleg te geven en te bekijken of online mediation in uw geval tot de mogelijkheden behoort. Dit kan ook via een telefonisch overleg of via Skype. Uiteraard is dit gesprek gratis.

 

We gaan verhuizen naar Nederland

 Na meer dan 7 fantastische jaren in het noorden van Noorwegen, is het tijd om weer nieuwe keuzes te maken. Na veel overwegingen hebben we besloten om in de zomer van 2013 te gaan verhuizen naar Nederland. Er zijn veel redenen om hier te blijven en er zijn veel redenen om naar Nederland te gaan. We willen graag deze overwegingen met jullie delen.
De redenen om eventueel hier te blijven hebben vooral te maken met de natuur; zoals het mooie licht, de ongereptheid, de adembenemende uitzichten, de bergen, het heldere water, het noorderlicht. Maar ook de veilige omgeving, de “rust” en de contacten van met name de kinderen waren redenen om te overwegen hier te blijven. Ik schrijf ‘rust’ tussen aanhalingstekens omdat we veel meer van die rust zouden willen genieten. Ook hier in het noorden is er sprake van een druk programma, veel werken en weinig vrije tijd.
De redenen om naar Nederland te verhuizen hebben met name te maken met het gemis van familie, vrienden, de eigen taal, de cultuur en ook wel het weer. Ongeveer in deze volgorde. Mijn ouders zijn nu beide boven de 85 en daarmee groeit de behoefte om af en toe dichterbij te zijn. Ook de overige familieleden missen we steeds meer. Het gemis van vrienden is groter dan we aanvankelijk dachten. Het is voor ons lastig om ‘echte’ vriendschap op te bouwen en dat heeft voor een gedeelte met de cultuur te maken en voor een groot deel met de taal. Ook al spreken we goed noors, we kunnen ons nooit op dezelfde manier uit drukken zoals we dat in het nederlands kunnen. Daarbij merken we ook het cultuurverschil wat betreft achtergrond, interesses, eetgewoontes en humor. Dat maakt dat een verhuizing binnen Noorwegen voor ons niet interessant is.
Als we volgend jaar gaan verhuizen zijn we allemaal 8 jaar ouder. Voor de kinderen betekent dat een nieuwe levensfase met nieuwe mogelijkheden. Bram is dan klaar op de VGS (middelbare school) en kan gaan studeren. Ananke moet eigenlijk nog 1 jaar op de VGS maar kan ook insteken in een andere opleiding. Aangezien ze graag een sportopleiding wil gaan doen, is er in Nederland veel meer keus dan hier in Noorwegen. Irana is volgend jaar klaar met de basisschool en wil graag starten met een middelbare school in Nederland. Ook Irana merkt verschil in kontakten met leeftijdsgenoten tussen Nederlandse en Noorse kinderen waarbij het toch lastig blijft om kontakten te onderhouden in Noorwegen. Bram en Ananke hebben daar weer minder moeite mee. Elmer heeft hier weinig vriendjes maar dat heeft meer te maken dat we niet in een kinderrijke omgeving wonen.
We zien het dan ook niet als ‘terugkeren’ in de negatieve zin van het woord, maar meer als ‘doorverhuizen’, ditkeer naar Nederland. We zijn ons bewust van het feit dan Nederland niet meer het Nederland is van 8 jaar geleden. De tolerantie is minder, de bezuinigingen groter, de crisis heeft zijn littekens achtergelaten en de politieke toekomst ziet er niet best uit. Maar we zijn wel wat tegenslagen gewend en zijn nog even flexibel als voorheen.
We hebben er in ieder geval vreselijk veel zin in. We hadden de ervaringen uit Noorwegen niet willen missen en het heeft ons dan ook heel veel opgebracht. Een kleine opsomming:
We spreken nu allemaal goed tot vloeiend noors. De kinderen zijn volledig tweetalig, Bram spreekt daarnaast nog vloeiend engels en duits (hij is nu noors /duits / engels /nederlanse gids in Tromsø). We hebben straks 8 jaar ervaring met de noorse cultuur, hebben op een eiland gewoond en zijn onderdeel geweest van de noorse samenleving. We hebben een noors netwerk opgebouwd zowel prive als in het werk. De kinderen zijn gedurende 8 jaar opgegroeid op een van de mooiste plekken op de aarde waarbij ze geleerd en ervaren hebben wat puur natuur is, noorderlicht, sneeuw, wilde dieren, extreme omstandigheden en middernachtzon.
Dat zijn ook de ervaringen die we het meest gaan missen en die we zeker weer zullen opzoeken. Meer dan 8 jaar noord Noorwegen is een ervaring die we met zijn allen op onze eigen manier zullen meenemen voor de rest van ons leven.
Wat gaan we doen in Nederland:
Het plan is om te verhuizen naar Vathorst in Amersfoort of anders een andere locatie met de mogelijkheid (voor ons) goedkope huizen die centraal in Nederland liggen. Ik schrijf goedkoop voor ons omdat we voordeel hebben aan het huizentekort in Tromsø en het grote aanbod in Nederland. We kunnen ons huis in Noorwegen dus goed verkopen en de lage euro is daarmee voor ons gunstig.
Rita kan waarschijnlijk vrij snel werk krijgen als verpleegkundige. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik heb nog een jaar om dat te onderzoeken. Ben in ieder geval wel al bezig om via Linkedin mijn oude contacten op te frissen. We zullen waarschijnlijk in eerste instantie gaan huren om daarna, zodra we contracten hebben, een huis te gaan kopen. Zoals de plannen nu zijn wil Bram psychologie gaan studeren in Amsterdam, Ananke wil een sportopleiding beginnen in Zwolle of Amersfoort, Irana wil graag naar het Vathorstcollege en Elmer zal invoegen in de plaatselijke basisschool.
Er moet natuurlijk nog een boel gebeuren het komende jaar. Zo gaan we eerst ons huis opknappen om het zo goed mogelijk te kunnen verkopen. We zullen veel spullen verkopen om zo min mogelijk mee te verhuizen naar Nederland. Uiterlijk maart moeten we ons werk opzeggen. En verder gaan we het komende jaar nog zoveel mogelijk genieten van alle leuke dingen in Noorwegen.
Tot gauw.
Namens de hele familie,
Jan

Links

Steeds vaker krijg ik mailtjes met vragen over het terugkeren naar Nederland en of er instanties zijn die kunnen assisteren. Ik heb ze nog niet gevonden maar verwacht ook niet dat die er zijn. In principe ben je verantwoordelijk voor je eigen situatie en afhankelijk van je eigen referenten (familie en vrienden) Iedere situatie is anders en algemeen antwoord is er dus ook niet.

Het doel van deze site is om elkaar te helpen met ervaringen.  

De volgende sites zijn voor voorgangers heel informatief geweest vandaar dat ik ze nog maar eens deel.

Heb je zelf ook tips of ervaringen, stuur ze door, zo help je een ander ook weer.

 Wonen:

 • Check de mogelijkheden en de  huurwoningmarkt in de regio waar je terug wilt keren.
 • Gebruik o.a. www.funda.nl om onderzoek te doen naar de huisprijzen (particuliere sector)
 • Voor het hogere segment www.pararius.nl veel makelaars zijn aangesloten bij diverse sites.
 • www.zah.nl
 • Via de gemeentesites kom je terecht op de sites van woningcorporaties en verhuurmakelaars in de regio en de  voorwaarden waaraan je moet voldoen om op een wachtlijst te komen.

WAARSCHUWING:
Er zijn erg veel verzamelsites waar je eerst lid van moet worden voordat je het huidige aanbod doorkrijgt. Hiervoor betaal je tussen de 19,95 en de 40,00 euro, als je overal inschrijft kan dat aardig in de papieren lopen en ze adverteren allemaal uit dezelfde bestanden. Rechtstreeks op de sites van de makelaar kijken levert meer op. Soms ook op www.marktplaats.nl of google huishuur in …. (gewenste plaats)  Sommige huiseigenaren maken privé sites om hun  huis aan de man te brengen.

Kosten:

Diploma’s:

 • Als je tijdens verblijf in het buitenland een studie hebt afgerond of is het raadzaam om te informeren wat het diploma waard is en het om te laten schrijven. www.idw.nl
 • informatie over studie financiering www.ib-groep.nl

Zeer nuttige links:

 • Op www.newtoholland.nl  site van de rijksoverheid geeft na  invullen van leeftijd en verblijfsdoel een handige checklist. De site is niet altijd goed toegankelijk maar het is de moeite waard om later nogmaals in te loggen.
 • www.svb.nl De Sociale verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van de volksverzekeringen in Nederland. Als u (weer) in Nederland komt wonen, krijgt u  misschien al AOW.
  Geef tijdig door dat u in Nederland komt wonen. zij kunnen dan kijken of u misschien een hoger AOW-pensioen kunt krijgen. Dit hangt af van het land waar u vandaan komt.
 • http://www.uwv.nl/Internationaal
  UWV
 • http://www.expatverzekering.nl/terug-naar-nederland
  JoHo is één van de weinige organisaties in Nederland waar je buitenland-verzekeringen van meerdere maatschappijen direct kunt afsluiten. We gaan hier net als bij onze andere producten en diensten zoveel mogelijk uit van het standpunt dat je moet kunnen kiezen tussen het beste, het voordeligste en het meest gespecialiseerde aanbod.
 • Buitenlandse partner? http://www.mixed-couples.nl/forum/index.php?board=86.0
 • http://www.buitenlandsepartner.nl
 • www.cvz.nl  Het college voor zorgverzekeringen (CVZ)  is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.
 • http://www.zorgverzekering.org/buitenland

 

Expat en Emigratieblogs/netwerksites:

 • www.rnw.nl Wereldomroep.nl is de website voor Nederlandstalige in het buitenland, Expats en emigranten.Op deze site staan linkjes naar experts, blogs, recepten, nieuws etc.

Onderwijs/taal :

Zwemlessen, het Nederlandse zwem ABC is een begrip in Nederland maar in het buitenland zijn zwemlessen anders en ook de diploma’s. Bij terugkeer hebben kinderen die zijn opgegroeid in het buitenland dan ook geen ABC diploma’s

http://www.swimkids.eu biedt de mogelijkheid om kinderen in een hoog tempo voor te bereiden op het ABC-diploma. Ook op verschillende bestemmingen in het buitenland worden lessen gegeven.

 

Inburgering:

 

verhuizen:

Inboedel opgeruimd:

 

Terug naar Bergschenhoek

De televisie programma’s  ‘het roer om’, ‘grenzeloos verliefd’ en ‘ik vertrek’ zijn zeer populair.

Volgens een strak script bevatten deze programma’s  vaste punten waaronder de nodige drama aspecten en emo momenten. Veel verliefdheden gaan over en ook het roer gaat vaak weer terug om.

Dat het terugkeren naar Nederland na een buitenlands avontuur soms nog moeilijker is wordt niet op gerekend.

 Linda  is Nederlandse, ze heeft haar Griekse partner in Nederland ontmoet, zijn samen naar Griekenland geëmigreerd en hebben daar 6 jaar geleden een zoon gekregen. Een ondernemend stel, ze hadden een fijn leven onder de Griekse zon maar na het moederschap  ging heimwee toch een beetje knagen. Toen de vader van Linda ernstig hart problemen kreeg en een zware operatie moest ondergaan werd dit gevoel alleen maar sterker. Meeleven op afstand en afwachten of iemand het gaat halen of niet is niet fijn. Hoe groter Demi werd hoe moeilijker het Griekse leven. Het buitenspelen zoals hij hier tijdens vakantie eindeloos kon doen werd in Griekenland een groot gemis.

De economische situatie in Griekenland werd er niet beter op en toen de vader van Linda wederom ernstige gezondheidsproblemen bleek te hebben ging het roer om. IK KEER TERUG ipv IK VERTREK.

 Voor het contact met de gemeente Lansingeland eerst heel goed de site gelezen naar de lokale regels en de procedure om in aanmerking te komen voor een woning.

Demi is 6 en leerplichtig in Nederland, de scholen begonnen al op 16 augustus dus zaak hem vast op een school in te schrijven en om te proberen voor die datum terug te keren. Maar welke school als je niet weet waar je terecht komt? Gelukkig wonen de ouders van Linda al 38 jaar vlakbij de school waar zij zelf heeft gezeten, voorlopig werd dus gekozen voor tijdelijk onderdak bij de ouders in huis en dezelfde school.

Linda en Demi zijn eerder naar Nederland gekomen om kwartier te maken en alles te regelen.

Na inschrijving op de site van woningnet blijkt de wachtlijst 5 jaar!!                                                                                                  Oei, manlief kan niet ook nog eens in het ouderlijk huis logeren dus noodgedwongen gescheiden doorleven. Hij in eerste instantie in Griekenland met de spullen (in dozen) en Demi en Linda bij opa en oma in huis zonder papa maar wel met een ernstig zieke opa.

De inschrijving bij de gemeente verliep vlotjes. Dit mede dankzij de ervaren gemeente ambtenaar en de goede voorbereiding van Linda zelf. De geboorte certificaten, huwelijksakte alles was keurig in orde.

(Tip: wist u dat u al uw buitenlandse akte(n) kunt laten inschrijven in de registers van de dienst Burgerzaken afd. Landelijke Taken in Den Haag – voor info vanuit het buitenland 070 3533000)

 Een bezoek aan het kantoor van 3B wonen levert niet veel op, voor een urgentie aanvraag moet een afspraak gemaakt worden, een consulente neemt dan telefonisch contact op en bepaalt dan of er een urgentie aangevraagd kan worden. Een beetje vreemd om zo’n emotioneel gesprek telefonisch te voeren maar door vooraf een beetje te coachen heeft Linda zich hier met vlag en wimpel doorheen gepraat en alleen haar frustratie achteraf per mail aan mij kenbaar gemaakt.  Dat is goed, raad ik iedereen aan, laat je niet leiden door emoties, een gesprek met iemand die gewoon zijn werk doet en zich ook aan de bureaucratische regeltjes moet houden kan beter niet te emotioneel beladen zijn want dan sluiten veel deuren vaak voorgoed.                                                                                                                                                        Linda is in de gelukkige omstandigheid binnen 48 uur na aankomst in Nederland een baan te hebben. Huren in de vrije sector waar wel woningen te vinden zijn is echter nog geen optie i.v.m. budget. De kosten van een huurwoning in de vrije sector liggen erg hoog in de gemeente Lansingeland.

Kortdurende bewoning van appartementen die op de nominatie staan gesloopt te worden is met een kind niet mogelijk. Gekozen wordt dus om Akis via 3B wonen toch in een  sloopwoning in te schrijven en als de woning meevalt kunnen Linda en Demi daar misschien ook intrekken.

De woning valt niet mee, het is schimmelig en vochtig en zo klein dat er geen gezin kan wonen.

Linda en Demi zijn genoodzaakt bij haar ouders te blijven maar het is  toch wel erg druk voor opa om zijn dochter en kleinzoon in huis te hebben. De huisarts en de hartspecialist geven aan dat dit echt niet te lang kan duren en schrijven een verklaring.  Ondertussen blijft Linda contact opnemen met 3B en de gemeente maar komt niet veel verder dus doet ze een officiële aanvraag voor urgentie. Dit kost 45 euro. Ze is twee maal langs geweest om de aanvraag persoonlijk te overhandigen en tot twee keer toe is er niemand om deze in ontvangst te nemen. Uiteindelijk geeft ze de aanvraag bij de balie af.

Ondertussen heeft ze ook een gesprek gehad met een wethouder, een aardige, vriendelijke man die toezegt e.e.a. na te vragen. Vrijwel direct ontvangt Linda een afwijzing voor urgentie, de afwijzing is dezelfde middag verstuurd en er kan onmogelijk overleg zijn geweest over de urgentie. Die 45 euro had Linda zich kunnen besparen.  De afwijzing is op de volgende gronden: : “wij zijn van oordeel dat de omstandigheden hoewel schrijnend niet zodanig acuut of ernstig zijn dat wij op grond daarvan een bijzondere hardheid toe moeten passen en u boven alle woningzoekenden voorrang moeten verlenen.”

Ook zou Linda geen binding hebben met de gemeente. OK , ze is acht jaar weggeweest maar ze is er geboren en getogen, haar ouders en haar zus wonen hier nog steeds, ze had binnen 48 uur een baan en haar zoon gaat er naar school. Geen binding?  Ze had volgens de WMO dame van de gemeente beter naar Drenthe kunnen verhuizen daar zijn wel huurwoningen te krijgen volgens. Dat klopt wel maar hoe zit het daar met banen?

Uiteraard gaat Linda bezwaar indienen tegen deze afwijzing en blijven zij oren en ogen openhouden om zo snel mogelijk als gezin herenigd te kunnen worden en haar ouders niet meer tot last te zijn. Ze is erg bang dat haar vader de situatie niet aankan en zal er alles aan doen om dit te voorkomen.

Het verhaal van Linda is niet uniek, terugkerende Nederlanders kunnen gewoonweg niet anders dan bij familie inwonen. Voor een huurwoning via een woningcorporatie moet je ingeschreven staan en zijn er wachtlijsten van 5- 8 jaar (afhankelijk van de gemeente) In de vrije sector (boven de 647,00) kunnen ze niet huren omdat ze 3 loonstroken moeten kunnen voorleggen dat ze 3 – 4 x het huurbedrag verdienen.

Inmiddels lopen de spanningen in het ouderlijk huis op, Linda heeft inmiddels zelf ook een te hoge bloeddruk, Demi wat problemen op school en het huwelijk staat bijzonder onder druk door het gescheiden wonen.

Van alle kanten hoort de familie tegenstrijdigheden en blijkt steeds meer dat er niets klopt aan het woningbeleid. Huizen die leeg staan, sociale woningen die na jarenlang verhuurd te zijn geweest verkocht worden, nieuwbouw waar geen rekening gehouden is met huur in de sociale woningbouw sector. Het is al jaren een feit dat er behoefte is aan huurwoningen, in vrijwel iedere gemeente in de Randstad. Woningcorporaties zien de bewoners niet als klanten maar als last. De stropdassen komen niet eens meer op de werkvloer en als klant kom je nooit in de kantoren.

Hoe zouden Don Quichot en Sancho Pachez hier tegenaan gekeken hebben?

Waarom ikkeerterug?

 Door mijn werkzaamheden voor www.changeofaddress.nl en als consultant voor verschillende Relocation bureaus kom ik steeds vaker in contact met Nederlanders die na een (al dan niet langdurige) emigratie terug willen of moeten keren naar Nederland. Dat dit traject nog moeilijker blijkt dan emigreren naar het buitenland is haast niet te geloven maar wel de werkelijkheid.

Er is weinig informatie te vinden en de logica waar die informatie te vinden is er helemaal niet. Iedereen die in dit traject terecht komt moet dus opnieuw het wiel uitvinden en loopt tegen hindernissen aan.

Door die hindernissen voor terugkeer vast in kaart te brengen en ervaringen van anderen te horen,  tips te krijgen en checklisten en draaiboeken kan dit heel veel ellende besparen. Met deze site willen wij een platform bieden en tips en advies uitwisselen met diegene die terugkeren.