OPROEP -GESLOTEN vragenlijst remigratie

Onderstaande oproep is niet langer actief. Inmiddels hebben de onderzoekers een mooie documentaire en een eindrapport gemaakt.

Het rapport is op te vragen via amberholdijk@hotmail.com

 

 

Hartelijk dank voor de mooie reacties op de oproep.

 

 

 

 

Beste bezoekers van de ikkeerterug.nl site,

 

Wij zijn vijf studenten Sociale Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Op dit moment doen wij onderzoek naar de remigratie naar Nederland en zijn van plan hier een korte documentaire over te maken binnen de komende twee maanden. Wij zijn op zoek naar verhalen van (potentiële) remigranten. Om ons te helpen, hoeft u slechts een paar vragen te beantwoorden over uw (r)emigratie van en naar Nederland. Wij zijn heel benieuwd naar de motieven die ten grondslag hebben gelegen aan uw (r)emigratie. Graag lezen wij uw verhaal, dat antwoorden op de volgende vragen omvat.

1. Vertrek : Waar bent u heen vertrokken?

Waarom bent u weggegaan uit Nederland?

Welke gevoelens had u hierbij?

Wat verwachtte u te vinden?

2. De bestemming:  Heeft u gevonden wat u zocht in het land van bestemming?

Was u gelukkig daar?

Wat miste u?

Kwamen uw verwachtingen uit ?

3. De terugkeer:  Waarom bent u teruggekomen naar Nederland?

Hoe voelde u zich bij uw terugkomst?

Wat verwachtte u van Nederland?

Zijn uw verwachtingen uitgekomen?

Wat miste u in Nederland?

We hopen op jullie hulp! U kunt uw reactie rechtsreeks sturen naar: amberholdijk@hotmail.com

Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Maite, Loysa, Christiaan, Lauraine, Eef & Amber

Remigreren voor AWBZ-zorg

Om het grote aantal vragen over remigreren voor AWBZ zorg dat via de site binnenkomt niet persoonlijk te beantwoorden valt, verwijs ik u naar dit officiële  artikel.

 Als u in het buitenland woont en naar Nederland wilt terugkeren om opgenomen te worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis of om zorg thuis te krijgen, moet u eerst een aantal zaken regelen.

Definitief vestigen in Nederland

Zolang u in het buitenland woont, bent u meestal niet verzekerd voor de AWBZ. Om AWBZ-verzekerde te worden, moet u zich in Nederland vestigen. De vestiging in Nederland kan onder meer blijken uit een inschrijving bij een Nederlandse gemeente.

Melden bij een zorgverzekeraar

In Nederland is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij één van de in Nederland werkende zorgverzekeraars. Die zorgverzekeraar beoordeelt vervolgens of u volgens de wet in Nederland woont en verzekerd bent voor de AWBZ.

Zie voor meer informatie: Link naar externe websiteConsumentenbond.

AWBZ-zorg aanvragen

Om AWBZ-zorg te kunnen krijgen hebt u een indicatiebesluit nodig. U vraagt een indicatiebesluit aan bij het CIZ. Dat kunt u al doen als u nog in het buitenland woont, voordat u naar Nederland terugkeert. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg thuis of voor AWBZ-zorg in een AWBZ-instelling, zoals in een verzorgingshuis of een verpleeghuis.

Zie voor meer informatie: Link naar externe websiteCIZ.

Als u 80 jaar of ouder bent, dan kunt u zich zonder indicatiebesluit van het CIZ aanmelden bij een verzorgingshuis of verpleeghuis in Nederland. Het verzorgings- of verpleeghuis mag namelijk zelf beoordelen of een verzekerde van 80 jaar of ouder in aanmerking komt voor zorg met verblijf in de instelling.

Een AWBZ-instelling kiezen

U kunt zelf een verzorgingshuis, verpleeghuis of een thuiszorgaanbieder kiezen. Opname in de AWBZ-instelling van uw keuze is alleen mogelijk als daar ook plaats beschikbaar is.

Zie voor meer informatie: Link naar externe websiteKiesBeter.

Er kan een wachttijd gelden

Als remigrant kunt u te maken krijgen met een wachttijd voor AWBZ-zorg in Nederland. Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt de wachttijd maximaal twaalf maanden. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of er in uw situatie een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg thuis en van zorg en verblijf in een AWBZ-instelling voor uw eigen rekening. Dat is geregeld in het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.

Eigen bijdrage

Voor AWBZ-zorg thuis of  in een AWBZ-instelling bent u een eigen bijdrage AWBZ verschuldigd. Die eigen bijdrage wordt berekend door het CAK.

Zie voor meer informatie: Link naar externe websiteCAK.

Terug naar Holland

Bij emigratie bereiden de meeste mensen zich goed voor. Maar wat als het avontuur ondanks alle voorbereidingen niet loopt zoals verwacht? 1 op de 3 remigranten keert uiteindelijk terug naar Nederland om uiteenlopende redenen. Niets mis mee maar terugkeren is moeilijker dan vertrekken en ook voor  terugkeer is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Vandaag was ik in de uitzending op Radio 1 om te vertellen over Change of Address:

 

 

re – mi` gra – tie -(t)sie de -woord (vrouwelijk) terugkeer naar zijn vaderland

Remigratie

De uitleg  in de van Dale  is duidelijk:  re -mi` gra – tie -(t)sie  de -woord(vrouwelijk) terugkeer naar zijn vaderland!

 

 

 

Dus wat is je eerste stap als je als Nederlander terugwil keren naar je vaderland?

Je  zoekt op Google naar remigratie en dan stuit je als eerste op de site van de rijksoverheid.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terugkeer-vreemdelingen/vraag-en-antwoord/wat-is-remigratie-en-kan-ik-bij-remigreren-geholpen-worden.html

Je denkt in eerste instantie dat je daar goed zit totdat je verder leest en tot de ontdekking komt dat deze informatie niet voor je bedoelt is. Er  staat slechts een kleine alinea die het terugkeerproces omschrijft:

Remigratie naar Nederland
Het kan zijn dat u na (langdurig) verblijf in het buitenland wilt terugkeren naar Nederland. Er bestaat geen speciale vergoeding hiervoor. U kunt het beste contact opnemen met de gemeente waar u zich wilt vestigen. Zij kunnen u vertellen of u in aanmerking komt voor een huis in de sociale woningsector of voor inkomensaanvulling. Zaken zoals belastingen, zorgverzekering, pensioen en school voor uw kinderen moet u zelf regelen.

Prima, denkt u nog, logisch! Maar dan het telefoontje naar de gemeente waar u zich wilt vestigen. Is dit een gemeente buiten de Randstad dan kan er nog wel eens meegedacht worden en is er aandacht voor uw situatie. Als je bent opgegroeid in
de Randstad en daar weer terug wilt keren moet je realiseren dat het daar drukker is geworden en de mensen soms jaren op een wachtlijst staan om voor een woning in aanmerking te komen. Het is dus erg belangrijk om vooraf de juiste afwegingen te laten meespelen in de keuze van de plaats van hervestiging. Ook over inkomensaanvulling kan de gemeente je volgens de rijksoverheid. informeren.  In de meeste gevallen raden ze je aan een afspraak te maken als u bent aangekomen en u ingeschreven bent bij de gemeente. En  daar begint, inschrijven kan alleen als je een adres hebt, een huis dus! Een huis kan je alleen krijgen als je voldoende verdiend om de huur in de vrije sector op te brengen, om dit aan te tonen moet je een arbeidscontract en drie bankafschriften van de laatste salarisstortingen tonen. Kortom het cirkeltjes is rond en je komt er niet meer uit. Veelal is terugvallen op je familie en vrienden (referenten) in de eerste periode de enige oplossing en is alles sneller op de rit te
krijgen.

IKKEERTERUG.NL

Omdat het proces nogal ondoorzichtig is heb ik besloten deze informatie site op te zetten. Puur als informatievoorziening en om ervaringen met anderen te laten delen. De hindernissen zijn er nog steeds en zullen niet verdwijnen maar een hindernis neem je makkelijker als je weet waar je hem kunt verwachten en je van te voren kunt nadenken hoe je ze gaat nemen.  De ‘remigranten’ die dankbaar gebruik hebben gemaakt van de informatie maken dat ik deze site niet uit de lucht wil halen maar ik spreek wel mijn teleurstelling uit dat er nog geen gehoor is gegeven  aan het delen van de eigen ervaringen om anderen het wiel niet opnieuw uit te laten vinden. Ik roep dus ook iedereen die een repatriëring ervaring heeft op om in de pen te klimmen. Ben of ken je remigranten, repats, terugkeerders? Ik plaats jullie ervaringen graag op de site.

Voorts krijg ik, ondanks alle lijstjes, linkjes en stappenplannen op de site,  zoveel mailtjes van mensen die in zeer schrijnende situaties zitten en geen idee hebben hoe ze de terugkeer moeten aanpakken. Ik kan alleen maar zeggen, lees a.u.b. eerst goed en ga aan de slag met de informatie. Mochten er vragen overblijven stuur dan een mail maar met een  duidelijke situatie schets. Om te voorkomen dat ik een verkeerde verwachting oproep wil ik graag laten weten dat dit een volledig vrijwillig en niet gesubsidieerd initiatief is. Ik kan geen wonderen verrichten, ik kan geen tickets opsturen voor terugkeer naar Nederland, ik kan geen huizen of uitkeringen regelen. Dit alles zullen jullie zelf moeten doen. Wat ik wel kan en met plezier doe is informatie en ervaring delen, mensen (terugkeerbuddy’s)  aan elkaar  en de juiste specialisten koppelen.

SUCCES!!

 

 

Verkenningsvakantie

Oefen vakantie

Wanneer u de plannen met het gezin hebt doorgesproken is het verstandig ruim van te voren een vakantie naar Nederland te plannen. Breng voor uzelf eerst in kaart waar u denkt terug te keren en vooral ook waarom. Misschien denkt u in eerste instantie aan de plaats waar u als laatst heeft gewoond, waar uw familie en vrienden wonen.

Belangrijk is om eerst te kijken wat NU prioriteit heeft. Wat is er gewijzigd in de gezinssituatie tijdens verblijf in het buitenland? Het kan zijn dat je allen bent vertrokken en nu met partner en kinderen terugkeert. Misschien ben je juist wel gescheiden, is je partner overleden? Alle wijzigingen brengen een andere benadering en prioriteiten met zich mee. Kijk daar bewust naar.

Wat zou de ideale woonomgeving zijn?

  • dichtbij scholen (basis school maar ook niet te ver van middelbare scholen voor later)
  • goede bereikbaarheid werk
  • wat zijn je hobbies? (watersport- wandelen- teamsporten etc.) waar kan je die beoefenen?
  • dichtbij vrienden en familie

Plan de trip vooraf zo goed mogelijk en vergeet hier geen leuke gezamelijke momenten. Voor de kinderen moet de reis ook een goed gevoel geven zodat zij zich kunnen verheugen op de verhuizing en er niet tegenop zien. Een pretpark is altijd feest. Op internet zijn veel leuke sites e vinden met activiteiten voor kinderen.

Is jullie oog op een bepaalde omgeving gevallen? Focus dan op die omgeving en ga daar op vershillende piek tijden kijken om een totaal beeld te krijgen.