Veel emigranten ervaren dat het leven in het buitenland van keuze niet zo rooskleurig blijkt te zijn als men had verwacht. De vooruitzichten van het bedrijf dat ze er hebben opgezet zijn een stuk minder positief dan vooraf was ingeschat, de bureaucratische druk vergt teveel van de gemoedstoestand of het contact met de buren is te verschillend van wat men in Nederland gewend was. Gaandeweg komt men tot de conclusie dat het verstandiger is om terug te keren naar Nederland.

Pensioengat

Remigreren is in de meeste gevallen geen pretje. Als je het goed beschouwd is het gemakkelijker om uit Nederland te vertrekken dan om er terug te keren. Men kampt vaak met het gevoel “mislukt” te zijn (niet doen! Er is niets zo mooi om je dromen na te jagen. Risico nemen betekent ook dat het mis kan gaan), en vreest terug te vallen in de sleur die men juist hoopte te ontvluchten. Vaak keert men terug met een buitenlandse partner, die niet zonder slag of stoot in aanmerking komt voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Een ander punt van zorg is de financiële planning. Vaak is er sprake van een flink pensioengat, moet je opnieuw op zoek naar een baan en is het de vraag of je in aanmerking komt voor een uitkering.

Uitkering

Soms telt je werkt in het buitenland mee als je in Nederland een uitkering aanvraagt. Zorg wel voor bewijzen waaruit blijkt dat je tijdens je verblijf in het buitenland verzekert was. Vaak kan een buitenlandse uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering, arbeidsgeschiktheidsuitkering of pensioen, gewoon naar Nederland worden meegenomen. Vraag bij de instantie die deze uitkering uitkeert welke voorwaarden hier aan vastzitten.

Over het wel of niet recht hebben op een ww-uitkering of bijstand is informatie te vinden op de website van het UWV. Hier kun je op deze vragen een antwoord vinden.

AOW

Een serieus probleem is je aanspraak op AOW. Gedurende de jaren dat je in het buitenland woont draag je geen AOW-premie af (tenzij je compensatie daarvoor regelt, zie de SVB site). In Nederland draag je tussen je 15e en 65e AOW-premie af. Als je bijvoorbeeld tussen je 25e en 45e buiten Nederland hebt gewoond, heb je straks op je 65e nog maar recht op 60% van de AOW-uitkering. Daarom is het ook verstandig om al voordat je met emigreren begint een polis voor lijfrente af te sluiten. Dat kan natuurlijk ook op een later moment maar vergeet niet dat de premie erg hoog kan oplopen als je hier te lang mee wacht.

Lees meer over het AOW-gat op de website van het SVB.