Als u in het buitenland woont en naar Nederland wilt terugkeren om opgenomen te worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis of om zorg thuis te krijgen, moet u eerst een aantal zaken regelen.

Definitief vestigen in Nederland

Zolang u in het buitenland woont, bent u meestal niet verzekerd voor de AWBZ. Om AWBZ-verzekerde te worden, moet u zich in Nederland vestigen. De vestiging in Nederland kan onder meer blijken uit een inschrijving bij een Nederlandse gemeente.

Melden bij een zorgverzekeraar

In Nederland is het verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij één van de in Nederland werkende zorgverzekeraars. Die zorgverzekeraar beoordeelt vervolgens of u volgens de wet in Nederland woont en verzekerd bent voor de AWBZ.

Zie voor meer informatie: Consumentenbond.

AWBZ-zorg aanvragen

Om AWBZ-zorg te kunnen krijgen hebt u een indicatiebesluit nodig. U vraagt een indicatiebesluit aan bij het CIZ. Dat kunt u al doen als u nog in het buitenland woont, voordat u naar Nederland terugkeert. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg thuis of voor AWBZ-zorg in een AWBZ-instelling, zoals in een verzorgingshuis of een verpleeghuis.

Zie voor meer informatie: CIZ.

Als u 80 jaar of ouder bent, dan kunt u zich zonder indicatiebesluit van het CIZ aanmelden bij een verzorgingshuis of verpleeghuis in Nederland. Het verzorgings- of verpleeghuis mag namelijk zelf beoordelen of een verzekerde van 80 jaar of ouder in aanmerking komt voor zorg met verblijf in de instelling.

Een AWBZ-instelling kiezen

U kunt zelf een verzorgingshuis, verpleeghuis of een thuiszorgaanbieder kiezen. Opname in de AWBZ-instelling van uw keuze is alleen mogelijk als daar ook plaats beschikbaar is.

Er kan een wachttijd gelden

Als remigrant kunt u te maken krijgen met een wachttijd voor AWBZ-zorg in Nederland. Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt de wachttijd maximaal twaalf maanden. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of er in uw situatie een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg thuis en van zorg en verblijf in een AWBZ-instelling voor uw eigen rekening. Dat is geregeld in het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.

Eigen bijdrage

Voor AWBZ-zorg thuis of  in een AWBZ-instelling bent u een eigen bijdrage AWBZ verschuldigd. Die eigen bijdrage wordt berekend door het CAK.

Zie voor meer informatie: CAK.