grafitti.jpg

Geplaatst op 31 januari 2015 at 17:50

 

 

 

 
Dank u ten eerste voor deze site en het initiatief daarachter. Sta me toe vervolgens mijn situatie beknopt uiteen te zetten, gevolgd door enkele vragen.

– Geboren in Geldrop

– Verhuisd (ge-emigreerd) naar Z. Afrika in 1985

– Nederlands staatsburger, maar sinds 30 jaar uitgeschreven

– Getrouwd met Engelse vrouw

– als zzp-er werkzaam als on-line free-lance administrateur en vertaler alsook gecertificeerd Life Coach. Mijn werk is niet geografisch gebonden.

– Inkomsten vanuit het buitenland

– Actieve Nederlandse bankrekening met spaargeld.

– In geval van verhuizing is er is een ‘overgangsadres’ beschikbaar bij familie, voor zo’n 4 – 6 maanden

– Vanwege mijn leeftijd en de verslechterende sociaal-economische situatie in Z. Afrika ben ik een
eventuele verhuizing naar Nederland serieus aan het onderzoeken.

– Mijn vrouw is in het buitenland werkzaam, met eigen inkomsten, en zou zich pas op een later tijdstip bij mij voegen.

– Het is mijn wens naar Nederland te verhuizen teneinde aldaar mijn praktijk uit te breiden en ook mijn ander werk voort te zetten.

Vragen:
-1. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor toestemming tot her-inschrijving in aanmerking te komen?

-2. Kan ik die procedure beter hier beginnen, alvorens ik naar Nederland ga, of beter terwijl ik daar ben?

3. Bestaat er een sociale regeling waarbij ik tijdelijk aanspraak zou kunnen maken tijdens mijn her-vestiging en het vestigen en opbouwen van mijn praktijk?

4. Zou een aanzoek voor tijdelijke steun meer succes hebben als ik aantoon enig werk te hebben en geringen doorlopende inkomsten?

5. Zijn er zaken of vragen die ik hier niet genoemd heb, maar die wel van belang zijn?

Met hartelijke groet en ook met dank voor uw aandacht en betrokkenheid. Na eventueel bericht zal ik u met plezier op de hoogte houden.

Hoogachtend, A. Bogaers