HAPPY NEW YEAR !!!

Beste bezoekers van deze site,

Ondanks het feit dat ik nauwelijks of geen tijd aan deze site kan besteden laten de statistieken zien dat er nog zeer regelmatig een bezoek gebracht wordt en er veel gezocht wordt naar informatie over terugkeren naar Nederland. Informatie is er genoeg als je weet waar je moet zoeken!
Daar kunnen we elkaar toch bij helpen?

Wat heeft jou geholpen bij terugkeer of tijdens je verblijf in het buitenland? Een website, een boek, een organisatie, een FB groep?

Stuur je tips en links door en ik plaats ze binnen 24 uur op de site. Ook blogs en ervaringsverhalen zijn meer dan welkom.

Ik wens jullie allen vast een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2018.

 

 

Dubbele nationaliteit? Raak je Nederlanderschap niet kwijt!

Je kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen.

Het maakt daarbij niet uit of je vanaf je geboorte Nederlander bent, of later in je leven Nederlander bent geworden. Je kunt de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen. Maar het is ook mogelijk dat de overheid je Nederlanderschap intrekt. Onderstaande artikelen van de Rijksoverheid gaan daarover:

Wil je niet je Nederlanderschap kwijtraken? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

 

Dubbele Nationaliteit – update

De informatie die op deze pagina stond is niet langer relevant.

Wil je meer informatie over het behoud van je Nederlanderschap bij een dubbele nationaliteit, lees dan dit bericht.

Ervaring van een Repat met NewOptions

Een terugkerende expat vertelt:

“Na afwisselend in Nederland en het buitenland te hebben gewoond, besloten we ons nu te gaan settelen in Nederland. In het verleden had ik al eens contact gehad met New Options en in de vijf gesprekken die we voerden, deels via skype, deels in Rotterdam, ging het over netwerken, zelfinzicht, cv, etc.

Begin november sloten we af. De verhuizing naar Nederland is achter de rug, een nieuw huis is gekocht en de stap naar nieuwe activiteiten gezet.

Wat ik prettig vond is dat er via Skype meteen contact mogelijk was, met een gezicht erbij. Het e-learning pakket is heel handig omdat het altijd en overal te raadplegen is, je goed ondersteund in je denkproces en een echt stukje training geeft. Niet alleen nadenken, vooral ook doen!

Ik raad vrienden en collega’s die ook terug gaan naar Nederland van harte aan om New Options in te schakelen.”

Vooral ook doen!

Dat stukje over “vooral ook doen” lees ik graag. Soms hebben mensen de neiging om eindeloos te blijven werken aan een cv of nadenken over wat allemaal wel of niet kan.

Eerlijk gezegd heb ik daar soms ook wel eens last van. Tegelijkertijd: de daadkracht die je als Dutch Repats in je werk stopt, kun je natuurlijk ook gebruiken bij het terugkomen.

Mijn suggestie: overweeg je terug te komen naar Nederland, neem dan NU contact met NewOptions op.

 

Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?

De Rijksoverheid heeft hierover duidelijke informatie op hun website staan.
Lees het hier.
De korte conclusie is: Je moet je inschrijven de Basisregistratie personen (BRP) als langer dan vier maanden in Nederland woont. Dit doe je in de gemeente waar je gaat wonen.
Je schrijft je uit als je langer dan 8 maanden uit Nederland weg bent.
Bij veel gemeentes kan dit online geregeld worden. Daarom is het verstandig om dit te googelen voor je eigen gemeente.

DigiD’s voor Nederlanders in het buitenland

Nieuwsbericht | 22-05-2013 rijksoverheid

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen. Wie zich meldt met een geldig Nederlands reisdocument en een burgerservicenummer kan ter plekke een DigiD regelen. De aanvrager krijgt een activeringscode aan de balie en een toegangscode per sms.

Er zijn nu balies in Echt-Susteren, Enschede en Maastricht en vanaf 27 mei in Den Haag. Later dit jaar kan het ook bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Antwerpen en op Schiphol.

De meeste Nederlanders in het buitenland kunnen nu nog geen DigiD via internet aanvragen omdat hun woonadres in het buitenland niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staat. Alleen klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het buitenland die AOW-pensioen ontvangen, kunnen via de SVB digitaal een DigiD aanvragen.

Steeds meer overheidsdiensten zijn via een e-loket op internet bereikbaar. Met DigiD zijn gegevens dan op een veilige manier online te raadplegen en te beheren; juist vanuit het buitenland is dat handig.

Nederlanders die vóór 1 november 1995 naar het buitenland zijn vertrokken en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Zij kunnen niet aan de proef meedoen.

Als de proef een succes is, wordt de dienst in de toekomst bij meer gemeenten en bij Nederlandse ambassades in het buitenland aangeboden. Dit wordt in de loop van 2014 bekend.

Nederlandse nationaliteit terug in het buitenland

Let op: De informatie op deze pagina is niet langer up-to-date.

Voor meer informatie over het (her)krijgen van het Nederlanderschap verwijzen we je door naar de website van het IND. Hier vind je duidelijke informatie, een stappenplan en brochures.

 


 

Bent u oud-Nederlander, woont u in het buitenland en wilt u graag uw Nederlandse nationaliteit terug? Dan moet u snel zijn. Dit kan nog tot uiterlijk 1 april 2013. Het is bovendien alleen mogelijk voor mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verloren doordat zij vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen. U bent bijvoorbeeld genaturaliseerd tot Canadees of Amerikaan – omdat u woonachtig bent in Noord-Amerika en omdat uw partner die nationaliteit heeft, of omdat dit belangrijk was voor uw werk. Dan kunt u in aanmerking komen voor het herkrijgen van het Nederlanderschap. Wel moet u dan tenminste ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

– U bent in het land van die andere nationaliteit geboren en woonde daar toen u die nationaliteit aannam. – U hebt vóórdat u meerderjarig werd een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar in het land van die andere nationaliteit gewoond. – U was toen u die andere nationaliteit verkreeg gehuwd met een persoon van die nationaliteit.

Voldoet u aan één van deze voorwaarden dan kunt u bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat een optieverzoek indienen om het Nederlanderschap terug te krijgen. De kosten hiervan bedragen 170 euro. Binnen dertien weken dient u antwoord te krijgen. Als uw verzoek wordt ingewilligd dan hebt u de Nederlandse nationaliteit terug en kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Wat is meerderjarig? Tot 1 januari 1985 werd iemand meerderjarig als hij of zij 21 jaar werd. Vanaf 1 januari 1985 was u met 18 jaar al meerderjarig. Dit geldt ook in het Nederlandse nationaliteitsrecht. Dit is van belang omdat het kan betekenen dat u in het buitenland toch het Nederlanderschap zou kunnen herkrijgen, ook al liepen de vijf jaren vol nadat u achttien bent geworden. Ik geef hiervan een voorbeeld:

Stel: u bent in 1940 geboren en u bent op uw veertiende met uw ouders geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Dat is in het jaar 1954. Als u 23 jaar bent, naturaliseert u tot Zuid-Afrikaan, het is dan 1963. U verliest op dat moment automatisch uw Nederlandse nationaliteit omdat u vrijwillig Zuid-Afrikaan bent geworden. U bent nu oud-Nederlander. In 1963 lag de meerderjarigheidsgrens nog op 21 jaar. Om te kijken of u voor het Nederlanderschap in aanmerking komt dient u dan ook te berekenen of u voordat u 21 jaar werd (en niet voordat je 18 werd!) meer dan vijf jaar onafgebroken in Zuid-Afrika hebt gewoond. Dat is in bovenstaand voorbeeld het geval. Goed nieuws dus: u kunt in het buitenland proberen om de Nederlandse nationaliteit en dus een Nederlands paspoort terug te krijgen. Wees wel snel! Deze mogelijkheid verdwijnt na 31 maart 2013.

Verlies na tien jaar verblijf in het buitenland 1 april 2013 is de eerste dag dat Nederlanders automatisch hun Nederlandse nationaliteit verliezen op grond van de tienjarige verliestermijn. Deze verliestermijn houdt in dat u de Nederlandse nationaliteit verliest als u nog een andere nationaliteit hebt én als u na uw achttiende meer dan tien jaar onafgebroken buiten de Europese Unie hebt gewoond. Ik zal een voorbeeld geven:

Stel: u bent in 1979 uit een Nederlandse vader en een Australische moeder in Australië geboren. Bij geboorte kreeg u automatisch de Nederlandse en de Australische nationaliteit. In 1997 werd u 18 jaar en dus meerderjarig. De toen geldende Nederlandse nationaliteitswetgeving stelde dat u uw Nederlandse nationaliteit verloor als u na uw 18e tenminste tien jaar buiten Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba woonde in het land waar u was geboren en waarvan u ook de nationaliteit had.

Dit betekent dat u in 2007 automatisch uw Nederlandse nationaliteit zou verliezen. Maar, op 1 april 2003 werd er een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap van kracht. Daarin staat dat de Nederlandse nationaliteit verloren gaat als u een tweede nationaliteit hebt en tijdens uw meerderjarigheid tenminste tien jaar onafgebroken in het bezit van beide nationaliteiten buiten Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, én buiten de Europese Unie woont. Deze verliesgrond gaat in per 1 april 2003. Dit betekent vervolgens dat u op 1 april 2013 het Nederlanderschap zult verliezen. Ik betwijfel ten zeerste of dat reden is voor een feestje.

Laat paspoort niet verlopen U kunt er wel voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit niet verliest, ook al woon je in het buitenland en heb je drie of vier nationaliteiten. Dat kan eenvoudig door ervoor te zorgen dat u altijd een geldig Nederlands paspoort hebt. Laat uw paspoort dus niet verlopen maar zorg ervoor dat u het elke vijf jaar op tijd verlengt. Dan kan tien jaar verblijf in het buitenland geen reden zijn voor verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Herkent u zich in een van de bovenstaande voorbeelden? Om te voorkomen dat u op 1 april 2013 uw Nederlandse nationaliteit verliest doet u er goed aan om voor die datum een Nederlands paspoort of een ‘Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap’ aan te vragen. Je kunt dit doen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat.

 

Civiele bewindvoering

Civiele bewindvoering

Heel eerlijk gezegd zei de therm bewindvoering mij nooit zoveel. Ja, ik wist van  het bestaan maar had geen idee in hoeveel gevallen en in welke situaties deze dienstverlening een enorme opluchting kan zijn.

Ik deel deze link en infromatie dan ook graag en hoop dat er velen bij gebaat zijn.

 

Onderbewindstelling (beschermingsbewind) is een financiële maatregel voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Het kan hier gaan om psychiatrisch patiënten of mensen met een verstandelijke beperking. Ook wanneer ouderdom een rol gaat spelen en mensen (psychisch) geriatrisch zorgverlening nodig hebben, kan voor het financiële gedeelte onderbewindstelling een optie zijn. Het is vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Als iemand zijn financiële handelingen niet meer kan overzien is het vaak genoeg om goederen van die persoon onder bewind te stellen. Hij mag dan niet meer zelfstandig over zijn goederen beslissen en moet toestemming vragen aan de bewindvoerder om iets te (ver)kopen. Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld zelf een testament maken mits hij kan overzien wat dit betekent Ga voor meer uitgebreide uitleg van beschermingsbewind naar de site van rijksoverheid, klik hier voor de site! Zie tevens de brochure onder de link “Downloads””

Taken bewindvoering:
Senioren Boedelbeschrijving

Senioren Opstellen huishoudelijk budget

Senioren Bankrekening openen en beheren

Senioren Doorbetaling vaste lasten

Senioren Postbehandeling

Senioren Regelen van zorg- en huurtoeslag

Senioren Regelen van (eenvoudige) belastingaangifte (box I)

Senioren Aanvragen kwijtschelding locale belastingen

Senioren Declaratie van de ziektekosten

Senioren Afsluiten van belangrijke verzekeringen

Senioren Contact onderhouden met instanties/instellingen m.b.t. financieel beheer

Senioren Afleggen van verantwoording bij de Kantonrechter

Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat een Beschermingsbewindvoerder niet verantwoordelijk is voor het oplossen van schulden. U kunt hiervoor een schuldhulpverlener inschakelen. Voorlopig nemen wij alleen cliënten aan die geen schulden en een vast inkomen hebben.

 

PerfectDienstverlening is als aspirant lid aangesloten bij de branchevereniging NBPB te Alkmaar. Zie www.NBPB.nl

Nederlandse Nationaliteit herkrijgen

Stel je was ooit Nederlander, maar nu ben je het Nederlanderschap kwijtgeraakt en dat wil je graag terug.

Hierover krijgen we vaker vragen. Het beste wat je kunt doen is deze informatie lezen op de website van het IND over oud-Nederlanders:

Oud-Nederlander & je Nederlandse nationaliteit terugkrijgen

tips voor terugkeer via emigreren site

http://www.emigreren.nu/terugkeren-naar-nederland